Słyszeliscie o RODO?

To nowe przepisy unijne,które nakładają na właścicieli firm dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Nasz Salon jest na to przygotowany ! Wdrożyliśmy wszystkie zabezpieczenia i procedury wymagane nowym prawem – dane Naszych klientów
są teraz jeszcze lepiej zabezpieczone.