Weź udział w naszym konkursie i zgarnij fantastyczne nagrody.

Co musisz zrobić? Napisz w komentarzu 3 rzeczy, które kojarzą Ci się ze świętami.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę.

3 osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi wygrają zestaw kosmetyków Guinot do pielęgnacji skóry wokół oczu.

Zapraszamy do zabawy – konkurs trwa do 22 grudnia.

 

REGULAMN KONKURSU „ŚWIĄTECZNY KONKURS Z GUINOT”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Świąteczny konkurs z Guinot” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Salon Kosmetyczny Tina, Warszawa Śródmieście 00-685, ul. Poznańska 23.
 3. Fundatorem nagród jest Salon Kosmetyczny Tina.
 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego – Facebook.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.12.2017 r. i będzie trwać do dnia 22.12.2017 do godziny 23.59 czasu polskiego.
 6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 9. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook,
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na temat „Podaj 3 rzeczy, które kojarzą Ci się ze świętami”, i pozostawienie jej w komentarzu pod postem opatrzonym tytułem „Świąteczny Konkurs z Guinot”
 4. Zwycięzcami zostaną 3 osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi.
 5. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma gwarantowaną nagrodę w formie niespodzianki.
 • 3 NAGRODY
 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę, którą jest zestaw kosmetyków marki Guinot o wartości 160 zł.

Zestaw zawiera:

Longue Vie Yeux – krem liftingujący pod oczy

Demaquillant Express Yeux – dwufazowy płyn do demakijażu oczu

Masque Yeux Eye-Mask – przeciwzmarszczkowa maseczka relaksacyjna

Kosmetyczka

 1. Jedna osoba może zdobyć 1 nagrodę.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Lista zwycięzców konkursu zostanie umieszczona na fanpage Salon Kosmetyczny Tina, do 28.12.2017 r.
 4. W przypadku nie przesłania w terminie danych adresowych przez zwycięzców, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora w ciągu 7 dni od przekazania danych adresowych.
 6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 • 4 REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 • 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest przesłanie w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyników swoich prawdziwych danych adresowych w wiadomości prywatnej na Facebooku, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage Salonu Tina
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą „Świąteczny konkurs z Guinot” .
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.